top of page

Prvé intervencie už začali

Projekt Active.me je v testovacej fáze. Spustili sme individuálnu dištančnú i skupinovú prezenčnú formu. V rámci individuálnej formy je do testovacieho programu zapojených 30 účastníkov z rôznych častí Slovenska. Účastníkov sme vyberali cez online nábor na základe splnenia starostlivo zvážených inklúznych a exklúznych kritérií. Podľa skúseností z testovacieho kola náboru prehodnotíme inklúzne aj exklúzne kritériá a taktiež formu náboru.


Na začiatku programu boli zapojeným seniorom zaslané balíčky obsahujúce tlakomer a fitness náramok. Zariadenia dostali za účelom monitorovania, okrem tlaku sledovali aj svoju fyzickú aktivitu.


V súčasnosti účastníci absolvovali približne polovicu intervencie, ktorá obsahovala dve konzultácie so špecialistom na výživu a pohyb s konkrétnymi personalizovanými odporúčaniami. Konzultácie so špecialistami sú doplnené pravidelnými kontrolnými kontaktmi s operátormi nášho call centra, ktorí seniorov motivujú na dodržiavanie odporúčaní a starostlivosti o svoje zdravie.


Pri skupinovej forme sme doteraz pracovali s dokopy 93 ľuďmi, prevažne v lokalitách Prievidza a Zvolen a čiastočne v Bratislave. Intervenčnú skupinu tvorí vždy 6-10 účastníkov, ktorých sme oslovili cez denné centrá alebo online nábor. Účastníci museli splniť rovnaké inklúzne a exklúzne kritériá ako pri individuálnej forme.


Skupinové stretnutie vedie zaškolený tréner zdravia, ktorý v rámci prvého stretnutia program predstaví a zmeria obvod pása, tlak a váhu účastníkov a odovzdá im fitness náramok. V rámci testovacej fázy sme vyskúšali lekcie o pohybe a výžive a krokovú výzvu. Lekcie sme upravovali na základe spätnej väzby od účastníkov.


V januári 2023 otestujeme zvyšné dve lekcie, sfinalizujeme materiály pre účastníkov a trénerov, najmeme ďalších trénerov zdravia a následne spustíme nábor pre obe formy programu.

5 views0 comments

Comments


bottom of page