top of page

Vitálni aj vo vyššom veku: Projekt Active me mení životy seniorov na Slovensku

Updated: Sep 20, 2023

Na Slovensku sa už viac ako 300 seniorov rozhodlo zmeniť svoj životný štýl v prospech lepšieho zdravia a vitality. Túto pozitívnu zmenu im umožnil projekt Active me (Aktívne ja), ktorý je podporený Nórskymi grantmi a štátnym rozpočtom Slovenskej republiky.


Cieľom projektu je pomôcť ľuďom starším ako 55 rokov zmeniť svoje správanie a nadobudnúť zdravšie návyky. Účastníci svoje návyky menia v skupinkách po 6-10 ľudí počas 14 týždňov pod dohľadom trénera zdravia. Program je špeciálne zameraný na ľudí, ktorí majú vysoký krvný tlak alebo nadváhu.


Ako sa účastníci o projekte dozvedajú? Neoceniteľná je spolupráca s klubmi dôchodcov a Univerzitou tretieho veku.


Kluby dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, Bardejove a Zvolene sa stali skvelými partnermi od samého začiatku projektu. S ich podporou sa môžeme pochváliť 32 absolventmi programu práve z týchto miest.


Skutočným dôkazom úspechu sú však najmä príbehy ľudí, ktorým Active me pomáha. Účastníčka zo Spišskej Novej Vsi ocenila stretnutia venované stravovaniu a vzájomnej výmene receptov, ktoré jej dodali inšpiráciu, ako sa stravovať zdravo a zároveň chutne. “Mladší” účastníci sa zas cítili povzbudení, keď sa v skupinke stretli s 80-ročnými dôchodcami plnými energie a vitality.


Naším druhým spoľahlivým a aktívnym spojencom je Univerzita tretieho veku. Do dnešného dňa sa do programu ako spolupracovníci zapojili Univerzity v Žiline, Prešove a Nitre. Významne nám pomohli nielen pri nábore účastničok a účastníkov, ale poskytli nám aj priestory pre pravidelné stretávanie sa na tréningoch zdravia. V Žiline a v Prešove sa už absolventi programu snažia nové návyky sami udržiavať, v Nitre ešte prebiehajú posledné stretnutia.


Z univerzít tretieho veku máme už 23 absolventov programu Active me a ďalších 20 seniorov ho postupne ukončí do konca leta. Žilinskí účastníci si chválili jasne štruktúrované stretnutia, kde sa veľa naučili, a mali aj dostatočný priestor na diskusiu. Jedna z účastníčok si uvedomila, že musí vo svojom jedálničku zvýšiť príjem ovocia a zeleniny, pretože ho doteraz nejedla dostatok. Práve takéto malé, ale dôležité zmeny, ju posunuli bližšie k zdravému životnému štýlu.


Nedávno nás potešila spätná väzba od účastníčky, ktorá sa do tréningu zdravia zapojila v čase, keď začala pociťovať bolesti kĺbov. Namiesto operácie sa rozhodla vyskúšať pravidelné cvičenie a pohyb. A výsledky? Už po 8 týždňoch v programe zaznamenala zlepšenie: menej bolesti a lepší spánok. Bez disciplíny, ktorú jej program poskytol, by podľa nej tieto zmeny neboli možné. Iná účastníčka z Prešova sa vyjadrila, že sa vďaka Active me programu už nebojí tento rok nastúpiť na dôchodok. Vie, ako starnúť aktívne a ktoré aktivity v rámci svojho času robiť.


Ďalšie skupiny otvárame na začiatku septembra. Tešíme sa z nových účastníkov, ktorí sa rozhodli pre zdravší a aktívnejší život, pretože i starnutie môže byť zdravé, plné vitality, radosti a nových zážitkov. Dôkazom sú naši absolventi, ktorým účasť v programe bude pripomínať nielen Zápisník zdravia so všetkými informáciami o zdravom životnom štýle, ale aj diplom od tímu expertov.


4 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page