top of page

Vstupné a výstupné merania

Updated: Feb 21, 2023

Pre každú veľkú zmenu životného štýlu je dôležitá motivácia. Ak je človek motivovaný, je ochotný robiť viac kompromisov, čo prináša aj výraznejšie výsledky. V rámci motivačného procesu si na začiatku programu odmerajte nasledovné parametre a zaznamenajte si ich. Na konci programu si ich potom zmeriate opäť a výsledky si budete môcť porovnať. Určite vás poteší, keď uvidíte pozitívnu zmenu.


Krvný tlak

Či už sa na vysoký krvný tlak liečite alebo ste si ho len opakovane sami namerali, vyskúšajte si zaznamenať výsledky podľa nasledujúcich inštrukcií na začiatku a na konci programu. Je dokázané, že pravidelná fyzická aktivita má vplyv na znižovanie krvného tlaku a pomáha predchádzať hypertenzii.


Ako na to:


  1. Pred meraním buďte aspoň 30 minút v kľude, necvičte, nepite kávu a nefajčite.

  2. Počas merania pokojne seďte, nerozprávajte ani sa nehýbte. Neseďte s prekríženými nohami.

  3. Zmerajte si tlak dvakrát na ľavej a dvakrát na pravej ruke.

  4. Tieto hodnoty si zaznamenajte.BMI

Hodnota BMI, tzv. Body Mass Index, sa využíva na zhodnotenie výživy človeka. Pri výpočte sa dáva do špecifického pomeru výška a hmotnosť, výsledné číslo je následne možné interpretovať podľa BMI tabuliek. Zdravé BMI sa pohybuje v rozmedzí 18,5-25 kg/m2. Čísla vyššie ako 25 alebo naopak nižšie ako 18,5 sú problematické.


Ako vypočítate vaše BMI:


BMI = hmotnosť v kg/výška v m2Obvod pása

Obvod pása je alternatívou k BMI pri hodnotení výživy. Tento údaj viac vypovedá o centrálnej obezite (tiež nazývaná abdominálna obezita), ktorá je jedným zo závažných rizikových faktorov pre vznik kardiovaskulárnych a metabolických ochorení. Ukladanie viscerálneho tuku, teda tuku ktorý obaluje vnútrobrušné orgány, je spojené s rozvojom aterosklerózy aj s výskytom cukrovky 2. typu.

Ako na to:

  1. Zoberte si meter na meranie obvodu pása alebo krajčírsky meter.

  2. Meter umiestnite na pás, v polovici vzdialenosti medzi posledným rebrom a horným tŕňom panvovej lopaty (viď obrázok).

  3. Spojte meter a odčítajte hodnotu. Meter príliš nesťahujte ani ho nenechávajte celkom voľný.

  4. Odmerajte výšku od zeme, v ktorej ste si obvod pása merali, aby ste meranie vedeli opakovať.


20 views

Related Posts

See All

Kommentare


bottom of page