top of page

Predstavíme výsledky Active me programu

Už 19. marca predstavíme na záverečnej konferencii celkové výsledky programu Active me.

V rámci snahy o zlepšenie kvality života seniorov sa v Bratislave uskutoční podujatie s názvom Starí, ale zdraví: ako sme za 14 týždňov zlepšili zdravie stovkám seniorov.


Konferencia, naplánovaná na 19. marca v priestoroch The Spot na Bottovej ulici, otvorí diskusiu o dlhovekosti a možnostiach zdravého starnutia.


Po prvýkrát na ňom predstavíme výsledky celoslovenskej štúdie, ktorá sa zamerala na význam postupných, drobných zmien v životnom štýle alebo ako hovoríme my: Malými krokmi k lepšiemu zdraviu.


Medzi 9:00 a 12:00 hodinou si účastníci konferencie pozrú a vypočujú niekoľko krátkych prezentácií o rôznych aspektoch programu Active me. Okrem prezentácie vedeckých výsledkov sa budeme rozprávať aj o profesii trénera zdravia, nábore účastníkov a celkovej myšlienke za projektom.


Účastníci sa tiež môžu tešiť na panel odborníkov, ktorí prediskutujú, ako programy zamerané na zmenu návykov sprístupniť širokej verejnosti. Cieľom je hľadať spôsoby, ako hmatateľne zmeniť prístup k zdraviu nielen medzi seniormi, ale v celospoločenskom meradle.


V paneli diskutujú: Alexandra Bražinová, Lukáš Alner, Miroslav Beblavý, Roman Mužik a Pavol Trnovcov. Diskusia otvorí priestor pre výmenu názorov a skúseností o tom, ako efektívne podporovať zdravé starnutie.


Máte záujem zúčastniť sa? Počet miest je obmedzený, preto je dôležité vyplniť prihlasovací formulár čo najskôr. Môžete tak spraviť tu:

19 views0 comments

Comments


bottom of page