top of page

Zápisník zdravia - inovatívna prevencia


V auguste sme dokončili nový produkt — Zápisník zdravia, inovatívny nástroj pre prevenciu chronických ochorení. Zmeny v zložení obyvateľstva, epidémia obezity, verejné zdravie. Rastúci počet chronických chorôb je strašiakom pre zdravotníctvo na Slovensku, ale aj vo zvyšku sveta. Zdravie ovplyvňuje množstvo faktorov, okrem biologických aj psychologické a sociálne. Z výskumov vieme, že množstvu chronických ochorení je možné predísť zmenou životosprávy. Na toto sme sa zamerali aj pri vývoji Zápisníka.


Zápisník začal vznikať v januári tohto roku. Po ôsmich mesiacoch neustáleho testovania a dizajnovania sme vyvinuli produkt, ktorý účastníkov tréningu zdravia sprevádza na ceste za zdravším životným štýlom.


Čo sa v Zápisníku nachádza


Na 56 stranách si účastník najprv stanoví svoj cieľ a opíše, prečo si ho vybral. Ohodnotí sa v oblastiach pohybu, stravy, myslenia a pamäti, stresu a spánku. Určí si, čo konkrétne by v týchto oblastiach chcel zlepšiť. Nasledujú štyri obsahové lekcie na tieto témy, ktoré jasne zdeľujú dôležité informácie a zadávajú rôzne úlohy. Ako príklad si môžete pozrieť nasledujúce dvojstrany:
Teórie zmeny, z ktorých Zápisník vychádza


Pri tréningu zdravia (z anglického healthcoaching) vychádzame z troch základných koučovacích modelov, ktoré sme pretavili aj do tejto publikácie:

  • Transteoretický model zmeny (Prochaska a DiClemente, 1983) vychádza z cyklickej povahy zmien, pričom u účastníka pracuje s rôznou mierou “pripravenosti k zmene”.

  • Teória motivačných rozhovorov (Miller a Rollnick, 2013) hovorí o takej spolupráci s účastníkom, ktorá zvyšuje jeho vnútornú motiváciu k zmene.

  • GROW model (Sir John Whitmore, 1992) je koučovacia technika, ktorej cieľom je pomôcť účastníkovi nájsť možnosti, ako naplniť svoj potenciál.

S finálnou verziou Zápisníka zdravia momentálne pracuje približne 70 ľudí a 7 trénerov zdravia v komunitných skupinách projektu Active me.

98 views0 comments

Comentarios


bottom of page