top of page

Posts

Search

Updated: Feb 21

Pre každú veľkú zmenu životného štýlu je dôležitá motivácia. Ak je človek motivovaný, je ochotný robiť viac kompromisov, čo prináša aj výraznejšie výsledky. V rámci motivačného procesu si na začiatku programu odmerajte nasledovné parametre a zaznamenajte si ich. Na konci programu si ich potom zmeriate opäť a výsledky si budete môcť porovnať. Určite vás poteší, keď uvidíte pozitívnu zmenu.


Krvný tlak

Či už sa na vysoký krvný tlak liečite alebo ste si ho len opakovane sami namerali, vyskúšajte si zaznamenať výsledky podľa nasledujúcich inštrukcií na začiatku a na konci programu. Je dokázané, že pravidelná fyzická aktivita má vplyv na znižovanie krvného tlaku a pomáha predchádzať hypertenzii.


Ako na to:


 1. Pred meraním buďte aspoň 30 minút v kľude, necvičte, nepite kávu a nefajčite.

 2. Počas merania pokojne seďte, nerozprávajte ani sa nehýbte. Neseďte s prekríženými nohami.

 3. Zmerajte si tlak dvakrát na ľavej a dvakrát na pravej ruke.

 4. Tieto hodnoty si zaznamenajte.BMI

Hodnota BMI, tzv. Body Mass Index, sa využíva na zhodnotenie výživy človeka. Pri výpočte sa dáva do špecifického pomeru výška a hmotnosť, výsledné číslo je následne možné interpretovať podľa BMI tabuliek. Zdravé BMI sa pohybuje v rozmedzí 18,5-25 kg/m2. Čísla vyššie ako 25 alebo naopak nižšie ako 18,5 sú problematické.


Ako vypočítate vaše BMI:


BMI = hmotnosť v kg/výška v m2Obvod pása

Obvod pása je alternatívou k BMI pri hodnotení výživy. Tento údaj viac vypovedá o centrálnej obezite (tiež nazývaná abdominálna obezita), ktorá je jedným zo závažných rizikových faktorov pre vznik kardiovaskulárnych a metabolických ochorení. Ukladanie viscerálneho tuku, teda tuku ktorý obaluje vnútrobrušné orgány, je spojené s rozvojom aterosklerózy aj s výskytom cukrovky 2. typu.

Ako na to:

 1. Zoberte si meter na meranie obvodu pása alebo krajčírsky meter.

 2. Meter umiestnite na pás, v polovici vzdialenosti medzi posledným rebrom a horným tŕňom panvovej lopaty (viď obrázok).

 3. Spojte meter a odčítajte hodnotu. Meter príliš nesťahujte ani ho nenechávajte celkom voľný.

 4. Odmerajte výšku od zeme, v ktorej ste si obvod pása merali, aby ste meranie vedeli opakovať.


Zdroj: https://youtu.be/b-BXpE0itSY


Tento test je vhodný na zhodnotenie silovej úrovne u seniorov. Narozdiel od 2-minútového step testu, ktorý vypovedá o skôr o kondícií, tento test hodnotí svalovú silu (predovšetkým v dolných končatinách).


Ako na to:

 1. Zoberte si stoličku bez opierok. Uistite sa, že stolička je stabilná a nebude sa počas testu hýbať. Môžete ju napríklad oprieť o stenu.

 2. Pripravte si stopky.

 3. Sadnite si na stoličku, prekrížte si ruky na hrudi a dlane si oprite o ramená.

 4. Vstaňte do úplného vyrovnania chrbta a znova si sadnite (pozrite sa, ako vstáva žena vo videu). Vstávanie a sadanie opakujte, kým neuplynie 30 sekún. Počítajte si, koľkokrát ste vstali.

Počas testu pravidelne dýchajte, nepreťažujte sa a v prípade potreby si robte prestávky. Ak máte problém s rovnováhou, jemne sa počas testu pridŕžajte.Projekt Active me využíva aj bohaté skúsenosti vedcov z Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied. BMC sú na Slovensku pionieri výskumu v oblasti pohybu a jeho vplyvu na zdravie.


V rámci nášho projektu je BMC zodpovedné za validačnú štúdiu. Konkrétne spolupracujeme s tímom profesorky Barbary Ukropcovej a doktorom Jozefom Ukropcom. Spoločne sa venujú témam ako energetický metabolizmus, integratívna fyziológia, fyziológia cvičenia, kostrový sval, obezita či diabetes 2. typu a integratívna fyziológia energetického metabolizmu, fyzická aktivita a hnednutie tukového tkaniva. Poskytujú nám svoje bohaté skúsenosti s intervenciami s rôznymi skupinami seniorov.


Dnes máme za sebou sériu workshopov o výskume s našimi odborníkmi na behaviorálne prístupy pod vedením profesorky Emílie Sičákovej-Beblavej a medicínskou odborníčkou MUDr. Zuzanou Košutzkou PhD.


Takisto projektu Active.me BMC pomáha napríklad s vyhľadávaním trénerov zdravia, ktorí vedú konkrétne prezenčné intervencie s účastníkmi a účastníčkami. Táto spolupráca nám umožňuje stavať na otestovaných prístupoch a aplikovať poznatky do intervencií.

bottom of page