top of page

Posts

Search

Už viac ako 1 000 seniorov sa zapojilo do projektu Active me a spravilo tak krok k zlepšeniu svojho zdravia. Záujem účastníkov nám poskytuje podnety pre dalšiu inováciu a ras.

V rámci realizovanej výskumnej štúdie sústrediacej sa na ľudí nad 55 rokov, ktorí majú vysoký krvný tlak a/alebo nadváhu, sa inkluzívne kritériá podarilo splniť 616 účastníkom. 


V rámci projektu skúšame intenzívnejšie i menej intenzívne formy 14 týždňového programu. V rámci intenzívnej komunitnej formy program ku dnešnému dňu absolvovalo už 195 účastníkov.Intervencie prebiehajú v mestách Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Žilina, Košice, Trebišov, Michalovce, Bardejov, Prešov, Spišská Nová Ves a Kuzmice.


126 účastníkov si projekt Active me vyskúšalo z pohodlia domova a sú súčasťou intenzívnej individuálnej formy, ktorá prebieha po celom Slovensku. Zvyšní účastníci skúšajú menej intenzívne verzie programu.


Dáta od všetkých participantov poctivo zbierame, aby sme po konci projektu mohli vyhodnotiť jeho účinnosť. Radi sa s vami o tieto informácie podelíme, zatiaľ máme k dispozícii predbežné výsledky, ktoré však kvôli stále prebiehajúcim skupinám nemôžeme verejne zdieľať.


Veľmi nás teší, že aj ľudia vo vyššom veku majú záujem o prevenciu a chcú sa starať o svoje zdravie. Je to povzbudzujúca informácia pre tvorcov preventívnych programov i pre zdravotníckych pracovníkov. 

Zhivi (číta sa Živi), virtuálny tréner zdravia používajúci najmodernejšie technológie umelej inteligencie prichádza na Slovensko ako súčasť priekopníckeho vedeckého experimentu. Cieľom tohto projektu je otvoriť diskusiu o možnostiach AI v oblasti zdravotnej prevencie a podpory zdravého životného štýlu.Pilot startupu Zhiva, ktorý pomáha ľuďom žiť zdravšie podporou správnych rozhodnutí a získavaním lepších návykov, predstavuje jeden z prvých pokusov využiť umelú inteligenciu ako nástroj na zmenu životného štýlu na Slovensku. Tento experiment vznikol ako súčasť projektu Active me, ktorý hľadá spôsoby ako ľudí viesť k zdravšej životospráve.


Sústredí sa na konkrétnu diagnózu - nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD: non alcoholic fatty liver disease), ktorá je najčastejšou príčinou ochorenia pečene v Európe. Postihuje každého štvrtého dospelého človeka.


Čo je NAFLD?


Ľudovo pomenovaná ako stukovatená pečeň je ochorenie, pri ktorom sa v pečeni hromadí tuk. Mnoho ľudí s touto diagnózou nemá žiadne príznaky. Ak sa však nelieči, môže viesť k vážnejším problémom s pečeňou ako je cirhóza či rakovina. 


Záťaž na verejné financie


Ročné náklady na liečbu tejto diagnózy sú 35 miliárd eur len v Európskej únii a pri súčasnom vývoji sa predpokladá, že nealkoholová tukovoá choroba pečene postihne do roku 2040 až 55 % populácie.


“Dobrou správou je, že takéto poškodenie pečene je možné liečiť alebo dokonca zvrátiť zmenou životného štýlu,” povedal CEO Zhiva Miroslav Beblavý. “Preto sme vyvinuli sympatického virtuálneho trénera zdravia menom Zhivi. Návštevníkom stránky poradí 1-2 zmeny v životnom štýle, ktoré môžu významne prispieť k ich zdraviu. Odporúčania vytvára pre každého osobitne, na základe konkrétnych odpovedí v krátkom teste,” dodal.


V čase, keď je slovenské zdravotníctvo preťažené a často nemá voľné kapacity na individuálne poradenstvo v oblasti prevencie, prichádza Zhivi s riešením, ktoré má potenciál významne odbremeniť zdravotníkov. Pilotný program testuje, ako môže umelá inteligencia prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva cez personalizovaný manažment zdravého životného štýlu.


Svoje riziko stukovatenia pečene môžete zistiť bezplatne


Zhivi je k dispozícii pre širokú verejnosť. Ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako zistiť svoje riziko a poskytne praktické tipy šité na mieru. Využitie pokročilej AI umožňuje Zhivimu poskytovať personalizované odporúčania, ktoré sú založené na vedeckých dátach a najnovších poznatkoch z oblasti zdravotníctva.


Napriek tomu, že vyhodnotenie rizika stukovatenia pečene je založené na validovanej vedeckej štúdii*, test nenahrádza lekársku diagnostiku. V prípade vysokého rizika stukovatenia pečene je potrebné konzultovať zdravotný stav s lekárom.
Projekt vznikol v rámci projektu Active me, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.


*Lee, Yong-ho, et al. ‘Non–Laboratory-Based Self-Assessment Screening Score for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Development, Validation and Comparison with Other Scores’. PLoS ONE, edited by Anna Alisi, vol. 9, no. 9, Sept. 2014, p. e107584. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107584.
V auguste sme dokončili nový produkt — Zápisník zdravia, inovatívny nástroj pre prevenciu chronických ochorení. Zmeny v zložení obyvateľstva, epidémia obezity, verejné zdravie. Rastúci počet chronických chorôb je strašiakom pre zdravotníctvo na Slovensku, ale aj vo zvyšku sveta. Zdravie ovplyvňuje množstvo faktorov, okrem biologických aj psychologické a sociálne. Z výskumov vieme, že množstvu chronických ochorení je možné predísť zmenou životosprávy. Na toto sme sa zamerali aj pri vývoji Zápisníka.


Zápisník začal vznikať v januári tohto roku. Po ôsmich mesiacoch neustáleho testovania a dizajnovania sme vyvinuli produkt, ktorý účastníkov tréningu zdravia sprevádza na ceste za zdravším životným štýlom.


Čo sa v Zápisníku nachádza


Na 56 stranách si účastník najprv stanoví svoj cieľ a opíše, prečo si ho vybral. Ohodnotí sa v oblastiach pohybu, stravy, myslenia a pamäti, stresu a spánku. Určí si, čo konkrétne by v týchto oblastiach chcel zlepšiť. Nasledujú štyri obsahové lekcie na tieto témy, ktoré jasne zdeľujú dôležité informácie a zadávajú rôzne úlohy. Ako príklad si môžete pozrieť nasledujúce dvojstrany:
Teórie zmeny, z ktorých Zápisník vychádza


Pri tréningu zdravia (z anglického healthcoaching) vychádzame z troch základných koučovacích modelov, ktoré sme pretavili aj do tejto publikácie:

  • Transteoretický model zmeny (Prochaska a DiClemente, 1983) vychádza z cyklickej povahy zmien, pričom u účastníka pracuje s rôznou mierou “pripravenosti k zmene”.

  • Teória motivačných rozhovorov (Miller a Rollnick, 2013) hovorí o takej spolupráci s účastníkom, ktorá zvyšuje jeho vnútornú motiváciu k zmene.

  • GROW model (Sir John Whitmore, 1992) je koučovacia technika, ktorej cieľom je pomôcť účastníkovi nájsť možnosti, ako naplniť svoj potenciál.

S finálnou verziou Zápisníka zdravia momentálne pracuje približne 70 ľudí a 7 trénerov zdravia v komunitných skupinách projektu Active me.

bottom of page