top of page

Návody

Vyhľadávanie

Blíži sa záver projektu Active me. Na Záverečnej konferencii sme koncom marca predstavili výsledky programu po približne 18tich mesiacoch. Čoskoro s vami zazdieľame i nahrávku z konferencie pre tých z vás, ktorí sa nemohli zastaviť osobne. Zatiaľ si však výsledky v prehľadnej forme môžete pozrieť v Aktivinách - konferenčných novinách. Prehliadať či stiahnuť si ich môžete pod obrázkom.Aktiviny - výsledky v skratke
.
Download • 1.15MB

Už 19. marca predstavíme na záverečnej konferencii celkové výsledky programu Active me.

V rámci snahy o zlepšenie kvality života seniorov sa v Bratislave uskutoční podujatie s názvom Starí, ale zdraví: ako sme za 14 týždňov zlepšili zdravie stovkám seniorov.


Konferencia, naplánovaná na 19. marca v priestoroch The Spot na Bottovej ulici, otvorí diskusiu o dlhovekosti a možnostiach zdravého starnutia.


Po prvýkrát na ňom predstavíme výsledky celoslovenskej štúdie, ktorá sa zamerala na význam postupných, drobných zmien v životnom štýle alebo ako hovoríme my: Malými krokmi k lepšiemu zdraviu.


Medzi 9:00 a 12:00 hodinou si účastníci konferencie pozrú a vypočujú niekoľko krátkych prezentácií o rôznych aspektoch programu Active me. Okrem prezentácie vedeckých výsledkov sa budeme rozprávať aj o profesii trénera zdravia, nábore účastníkov a celkovej myšlienke za projektom.


Účastníci sa tiež môžu tešiť na panel odborníkov, ktorí prediskutujú, ako programy zamerané na zmenu návykov sprístupniť širokej verejnosti. Cieľom je hľadať spôsoby, ako hmatateľne zmeniť prístup k zdraviu nielen medzi seniormi, ale v celospoločenskom meradle.


V paneli diskutujú: Alexandra Bražinová, Lukáš Alner, Miroslav Beblavý, Roman Mužik a Pavol Trnovcov. Diskusia otvorí priestor pre výmenu názorov a skúseností o tom, ako efektívne podporovať zdravé starnutie.


Máte záujem zúčastniť sa? Počet miest je obmedzený, preto je dôležité vyplniť prihlasovací formulár čo najskôr. Môžete tak spraviť tu:

Projekt Active me, ktorý zameriava svoju pozornosť na zlepšenie života seniorov na Slovensku, vstupuje do svojich záverečných mesiacov s pôsobivými výsledkami. V poslednom týždni program úspešne ukončili desiatky seniorov z celého Slovenska. Individuálnu formu ukončilo 82 ľudí a skupinovú vyše 170 ľudí.


Projekt, ktorý si kladie za cieľ podporovať zdravé životné návyky medzi seniormi, je vo svojej finálnej fáze. V januári program dokončí posledná skupina seniorov a v novom roku prebehnú 3 a 6 mesačné "follow-up" stretnutia.


Čo sú follow-up stretnutia?

V rámci projektu sa plánujú 3 a 6-mesačné follow-up merania, ktoré sú kľúčové pre hodnotenie dlhodobého vplyvu programu na účastníkov. Tieto merania umožňujú sledovať pokračujúci vplyv intervenčných opatrení na zdravie a životný štýl účastníkov po skončení programu. Ide o dôležitý nástroj na meranie udržateľnosti zdravých návykov a celkového vplyvu programu na kvalitu života účastníkov a sú bežnou súčasťou štúdií.


Mikulášska Atmosféra v Banskej Bystrici

Pekným momentom bola posledná lekcia v Banskej Bystrici počas mikulášskeho týždňa. Jeden z účastníkov sa pre tento špeciálny deň prezliekol za Mikuláša a rozdával darčeky svojim kolegom z programu. Ako ukazuje fotografia, program Active me prináša nielen zdravotné, ale aj sociálne výhody, posilňuje komunitného ducha a prináša radosť.Projekt Active me sa ukázal ako účinný nástroj v podpore zdravia a vitality seniorov na Slovensku. Sme zvedaví, ako sa seniorom bude dariť novonadobudnuté návyky udržiavať. Fitness náramok na meranie krokov, ktorý využívali počas 14tich týždňov v programe im zostáva, aby naďalej mohli sledovať svoju fyzickú aktivitu či kvalitu spánku. Projekt Active me tak dokazuje, že starnutie môže byť aktívne, zdravé a plné novej energie.

bottom of page