top of page

O projekte
Active me

O  PROGRAME.

Máte vysoký krvný tlak, nadváhu či iné zdravotné ťažkosti? Mnohé problémy je možné zmierniť, zastaviť či zvrátiť pomocou zmeny životného štýlu. Tá je však náročná, preto vám s ňou radi pomôžeme. Momentálne máte možnosť zapojiť sa do programu zadarmo.

Zameriavame sa na zlepšenie zdravia ľudí nad 55 rokov. Klienti sa postupne zoznámia s témami pohybu, stravy, zvládania stresu, spánku a kognície.

Program bol vytvorený na základe najnovších vedeckých poznatkov a na jeho tvorbe spolupracovali medicínski odborníci, experti na behaviorálne vedy, nutriční špecialisti či koučovia.

Na základe spätnej väzby program stále upravujeme. Naším cieľom je použité prístupy overiť a vyvinúť udržateľný produkt, ktorý bude funkčný a zároveň ekonomicky atraktívny pre samotných seniorov, ale aj pre štát, samosprávy či zdravotné poisťovne.

ÚČEL A CIELE PROJEKTU.

​U ľudí s včasnou identifikáciou začínajúcich zdravotných problémov (napr. zvýšený krvný tlak alebo vysoká hladina cukru v krvi) je najúčinnejším opatrením behaviorálna intervencia, ktorá v súčinnosti s medikamentóznou liečbou dokáže udržať sledované parametre v norme a objektívne aj subjektívne zlepšiť zdravotný stav jednotlivca bez potreby liekov (alebo popri nich).

Súčasťou takýchto behaviorálnych intervencií môže byť zmena stravovacích návykov, fyzická aktivita, pravidelná komunikácia a monitoring mentálneho zdravia, ktoré zabránia možným zdravotným komplikáciám v budúcnosti.


Význam behaviorálnych intervencií v tejto oblasti je dobre zdokumentovaný a dokázaný, napriek tomu sú pomerne zriedkavo využívané v praxi pre ich časovú náročnosť a nedostatočnú kapacitu zdravotného systému. Slovenské zdravotné poisťovne navyše nemotivujú na využívanie takýchto intervencií. Veríme, že toto sa môže zmeniť.

Cieľom projektu je vyvinúť a otestovať nové intervenčné postupy, v rámci ktorých seniori nad 55 rokov budú mať možnosť využívať individuálny health coaching, telestarostlivosť a skupinový self-management chronických ochorení.
 

Ukazovateľmi úspechu zavedených behaviorálnych intervencií budú adoptovanie nových návykov v oblasti výživy a fyzickej aktivity, ako aj výsledky testov vybraných parametrov (napr. glykémia, tlak krvi, BMI, subjektívny pocit zdravia).

FÁZY PROJEKTU.

1. fáza

 • Analýza a dizajn inovatívnych služieb v oblasti zdravia a sociálnych služieb (ZSS)
  Dokončenie: Január 2023

 • Digitálne riešenie a 'proof of concept'
  Dokončenie: Máj 2023

 • Dizajn protokolov a intervencií
  Dokončenie: Január 2023

 • Úvodný experiment so ZSS 
  Dokončenie: Marec 2024

 • Kontrola digitálnych riešení
  Dokončenie: Máj 2023

 • Príprava dát
  Dokončenie: Marec 2024

2. fáza

 • Testovanie inovatívnych sociálnych služieb
  Dokončenie: Marec 2024

 • Tréningový model
  Dokončenie: Marec 2024

3. fáza

 • Záverečné vyhodnotenie testovaných inovatívnych služieb
  Dokončenie: Marec 2024

 • Záverečné vyhodnotenie individuálnych implementačných modelov
  Dokončenie: Marec 2024

NAJNOVŠIE ČLÁNKY.

VÝZVY.

Uzatvorené výzvy:

UI / UX Designer

Nábor účastníkov pre projekt

bottom of page