top of page
AdobeStock_487685422.jpeg

Chcem sa zapojiť do štúdie: behaviorálne intervencie pre zmenu životosprávy

Cieľom tejto 12-týždňovej štúdie je vytvorenie, skúšanie a nájdenie nákladovo efektívnej a behaviorálne účinnej intervencie na zmenu životosprávy. Spojitosť medzi chronickými ochoreniami kardiovaskulárneho systému a životným štýlom je zdokladovaná mnohými štúdiami. Zdravý životný štýl môže predĺžiť dĺžku kvalitného života aj o niekoľko rokov. Najväčším predpokladaným prínosom pre Vás sú pozitívne účinky programu na Vaše zdravie - zlepšenie metabolizmu, pamäte a fyzickej zdatnosti, zníženie rizika vzniku chronických ochorení.

Detailný rozpis programu dištančnej formy

bottom of page