top of page

Prvá fáza štúdie behaviorálnej intervencie

Updated: Nov 10, 2023

Už v októbri začíname prvú fázu štúdie účinnej behaviorálnej a nákladovo efektívnej intervencie na zmenu životosprávy. Táto fáza štúdie bude trvať 12 týždňov, počas ktorých budú účastníci vedení a monitorovaní nutričnými a fitness koučami ako aj našimi operátormi. Cieľom tejto štúdie je vytvorenie, skúšanie a nájdenie nákladovo efektívnej a behaviorálne účinnej intervencie na zmenu životosprávy. Srdcovocievne ochorenia sú dlhodobo najčastejšou príčinou úmrtnosti obyvateľov vyspelých krajín sveta a Slovensko nie je výnimkou (Zdravotnícka ročenka SR 2020). Rizikové faktory ako vek, pohlavie, rodinná anamnéza či vrodené ochorenia ovplyvniť nemôžeme. Avšak životný štýl je v rukách každého z nás.

Táto intervencia bude poskytovaná dvomi spôsobmi:

  • individuálne, vzdialenou formou telefonicky alebo pomocou online platformy

  • skupinovo v rámci vytvorenej komunity, osobne tzv. trénerom zdravia

Pred vstupom do programu a pri výstupe z programu budú zaznamenané nasledovné parametre: tlak krvi, výška a váha, obvod pása. Taktiež bude určená fyzická kondícia účastníkov a ich kognitívne funkcie.


Naším cieľom je sledovať účinok intervencie na tieto parametre, ktoré sú dôležité pre zdravie a riziko vzniku chronických ochorení. Najväčším predpokladaným prínosom pre účastníkov sú pozitívne účinky programu na ich zdravie - zlepšenie metabolizmu, pamäte a fyzickej zdatnosti, zníženie rizika vzniku chronických ochorení. V rámci programu poskytneme účastníkom k užívaniu fitness náramok a tlakomer, ktoré im budú doručené domov.


Všetci účastníci sú dobrovolníci a majú teda právo z programu kedykoľvek odstúpiť. Štúdia je určená pre ľudí vo veku 55+.Táto štúdia je podporovaná z Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu SR a spolufinancovaná prijímateľmi (Diagnose.me, Zhiva, ZMOS).
28 views0 comments

Comments


bottom of page